(08) 54.044.777  

MỰC IN PHUN - MỰC NƯỚC

Mực dầu INK-MATE 6 màu 1 Lít

Chức năng:  Dùng cho máy in phun Epson 6 màu  C / M / Y / K / LC / LM
Dung tích: 1000ml (1 Lít) - ECO SOLVENT
Chi tiết

Mực chuyển nhiệt INK-MATE 6 màu 1 Lít

Chức năng:  Dùng cho máy in phun Epson 6 màu  C / M / Y / K / LC / LM
Dung tích: 1000ml (1 Lít) - SUBLIMATION
Chi tiết

INK-MATE-PIGMENT 8 màu 1 Lít

Chức năng:  Dùng cho máy in phun Epson 8 màu C / M / Y / K / LC / LM / LB / LLB
Dung tích: 1000ml (1 Lít)
Chi tiết

INK-MATE-UV 6 Màu 1 Lít

Chức năng:  Dùng cho máy in phun Epson 6 màu  C / M / Y / K / LC / LM
Dung tích: 1000ml (1 Lít)
Chi tiết

INK-MATE-DYE 6 màu 1 Lít

Chức năng:  Dùng cho máy in phun Epson 6 màu  C / M / Y / K / LC / LM
Dung tích: 1000ml (1 Lít)
Chi tiết

INK-MATE-DYE 6 màu 1 Lít

Chức năng:  Dùng cho máy in phun Hp, Canon 6 màu  C / M / Y / K / PB / Gray
Dung tích: 1000ml (1 Lít)
Chi tiết
Trang 1 trong 2 1 2 »