(08) 54.044.777  

Công ty Cổ Phần DTP


Địa chỉ:  4 Trần Văn Giáp, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú,, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: KD Đại Lý: (08) 5.4044.777   - Fax: (08) 5.4044.778
: KD Tiêu Dùng:(08) 5.4043.444   - Fax: (08) 5.4043.777